Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - Stwórz infografiki

Infografiki

Stwórz infografikę przedstawiającą losy absolwentów wybranej uczelni, którzy ukończyli kierunki z określonej dziedziny kształcenia. Jeśli nie wybierzesz konkretnej uczelni, otrzymasz infografiki dotyczące wszystkich uczelni w Polsce.

Na infografice znajdziesz informacje o sytuacji absolwentów na rynku pracy, a także o aktywnościach podejmowanych przez nich po uzyskaniu dyplomu.

Formularz tworzenia infografik

Dziedzina kształcenia
Poziom studiów
Rok uzyskania dyplomu